Veelgestelde vragen

Zie hieronder een overzicht van een aantal veel gestelde vragen over het huren van werkruimtes bij Sophies Kunstprojecten. Staat de vraag die je hebt er niet bij, kijk dan of je een antwoord kan vinden in ons huurreglement. Wanneer dit niet het geval is, neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Reparaties en onderhoud Go To Top

Hoe meld ik een storing of onderhoudsprobleem?

Geef de aard van het probleem door via info@sophieskunstprojecten.nl of via 030-2717677 (keuze 1: storingen en onderhoudsmeldingen). Kunnen we de telefoon niet opnemen, spreek dan de voicemail in (deze wordt gedurende werkdagen regelmatig afgeluisterd, maar alleen dringende problemen worden direct opgepikt). Geef altijd duidelijk aan wat het probleem is, om welk pand en om welke ruimte het gaat, en hoe we je kunnen bereiken.

We nemen contact met je op over wat we met je melding gaan doen. In sommige gevallen sturen we direct één van onze medewerkers langs.

Zie ook 'Wat moet ik doen in dringende gevallen of calamiteiten?' en 'Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud?'

Wat moet ik doen in dringende gevallen of bij calamiteiten?

Dringende technische zaken tijdens kantooruren

Voor dringende zaken zoals grote lekkages en stroomuitval kan worden gebeld met 030.271.7677 (kies 1: storingen en onderhoudsmeldingen). Wanneer we de telefoon even niet aan kunnen nemen spreek dan je naam en telefoonnummer en een omschrijving van het probleem en welk pand het betreft in op de voicemail. Deze wordt gedurende kantooruren regelmatig afgeluisterd.

Wanneer je een dringende zaak wilt melden maar het antwoordapparaat krijgt, kun je ook op kantoor langskomen (Gruttersdijk 12). Gewoonlijk zijn er maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur medewerkers op kantoor. Zij kunnen overigens niet alle zaken direct oplossen.

Dringende technische zaken buiten kantooruren

Wanneer een huurder 's avonds, in het weekeinde (of tijdens vakanties) wordt geconfronteerd met een probleem kan hij/zij ook de voicemail inspreken via 030 271 7677 (kies 1: storingen en onderhoudsmeldingen). We luisteren de voicemail tijdens kantooruren af en reageren in dringende gevallen direct (tijdens vakanties wordt de voicemail 3 keer in de week afgeluisterd - dit melden we op de voicemail). Heb je te maken met een calamiteit die beslist niet tot morgen kan wachten dan kun je besluiten de hulp van een noodreparateur in te roepen. Als het daadwerkelijk om een calamiteit gaat zal de stichting de kosten betalen of naderhand aan de huurder vergoeden, anders zijn de gemaakte kosten voor de huurder zelf.

Voorbeelden calamiteiten:
• Wanneer er een lekkend dak is dat tijdelijk op te lossen valt door het plaatsen van emmers dan is dit geen calamiteit. Wanneer het water met bakken naar beneden komt dan is het wel een calamiteit.

• Een verwarming die uitvalt of internet dat is uitgevallen is geen calamiteit.

• Een ingegooide ruit die niet goed tijdelijk is af te sluiten waardoor er makkelijk ingebroken kan worden, is een calamiteit; is deze wel af te sluiten (bijvoorbeeld door er een plank voor te schroeven) dan is het geen calamiteit.

• Een lekkende leiding of radiator is niet altijd een calamiteit. Denk bijvoorbeeld aan een noodoplossing als het afsluiten van de hoofdkraan. Een lekkende radiator is vaak te isoleren door tussenafsluiters op de leidingen of door de (thermostaat)knoppen en de afsluiter bij de afvoer af te sluiten. Ook wanneer er tijdelijk een emmertje onder kan is het geen calamiteit.

Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud?

Het is niet altijd direct duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor welk onderhoud of reparatie van defecten. In de regel geldt dat Sophies verantwoordelijk is voor grote onderhoudswerkzaamheden en de huurder zelf verantwoordelijk is voor kleine en dagelijkse reparaties in zijn/haar atelier en/of pand.

Als richtsnoer hebben we een onderhouds-ABC opgesteld, waarin voor een groot aantal zaken wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor reparatie of onderhoud. Je vindt dit onderhouds-ABC in hoofdstuk 4 van ons huurreglement.

Staat jouw probleem niet in dit overzicht, neem dan contact met ons op, dan zoeken we uit of wij dit voor je repareren/oplossen of dat je hier zelf verantwoordelijk voor bent.

Informatie voor nieuwe huurders Go To Top

Wie kan welke soorten ruimtes huren?

In principe kan iedereen die creatieve, culturele of kunstzinnige activiteiten uitvoert bij ons een werkruimte huren. In sommige gevallen kunnen ook innovatieve en sociaal-maatschappelijke initiatieven en ondernemingen werkruimte huren. Maar niet alle potentiele huurders kunnen alle soorten ruimtes huren die we aanbieden:

Werk-/kantoorruimtes voor creatieven
Deze ruimtes worden verhuurd aan alle soorten huurders. Veelal geldt dat de activiteiten in deze ruimtes relatief rustig moeten zijn (bijvoorbeeld kantooractiviteiten, een naaiatelier zonder zware machines, of workshopruimte voor kleine groepen)

Ateliers voor stille werkzaamheden
Ateliers voor stille werkzaamheden worden met voorrang verhuurd aan autonome beeldende kunstenaars. Onder 'stille' autonome beeldende kunstdisciplines vallen bijvoorbeeld schilderen, tekenen, grafiek, keramiek e.d. Ook semi-autonome kunstenaars, bijvoorbeeld fotografen, audiovisuele kunstenaars, schrijvers, textiele vormgevers, filmmakers, illustratoren e.d. kunnen in aanmerking komen voor een atelier. In dat geval moet je wel voldoen aan een aantal criteria (bijvoorbeeld opleiding en/of regelmatig exposeren, publiceren, deelnemen aan festivals e.d.). Slechts bij hoge uitzondering kunnen toegepaste kunstenaars (zoals bijvoorbeeld grafische vormgevers of interieurontwerpers) in aanmerking komen voor een atelier.

Ateliers/werkplaatsen voor luide werkzaamheden
Deze ateliers/werkplaatsen worden bij voorkeur verhuurd aan kunstenaars en toegepaste kunstenaars die veel lawaai produceren, bijvoorbeeld: beeldhouwers, meubelontwerpers, installatiekunstenaars, edelsmeden e.d.

Repetitieruimtes
Af en toe hebben we ook vaste repetitieruimtes te huur. Deze worden bij voorkeur verhuurd aan uitvoerende disciplines, zoals theatergroepen, dansgroepen e.d.

Muziek/geluidsstudio's
Af en toe hebben we ook studio's te huur. Deze worden bij voorkeur verhuurd aan musici, zangers, soundartists e.d.

Twijfel je over voor wat voor soort ruimte je in aanmerking kunt komen, mee dan contact met ons op via info@sophieskunstprojecten.nl.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn alle bijkomende kosten bovenop de kale huur. In alle panden vallen hier o.a. kosten onder voor verwarming, electriciteit, water, belastingen en heffingen, vuilnisafvoer, klein onderhoud, en onderhoud en inspecties van installaties. In veel panden worden ook de algemene ruimtes en toiletten schoongemaakt en de tuin regelmatig onderhouden. De kosten daarvoor zijn ook opgenomen in de servicekosten. In panden waar internet wordt aangeboden door Sophies, zijn de abonnementskosten opgenomen in het servicekostenvoorschot dat op deze site worden genoemd.

Je betaalt een maandelijks servicekostenvoorschot. In bijna alle panden worden de kosten jaarlijks afgerekend op basis van het werkelijke verbruik. Het servicekostenvoorschot wordt berekend op basis van gemiddeld gebruik in de afgelopen jaren in een pand. Als je dus bovengemiddeld elektra en/of verwarming gebruikt of wanneer er een strenge winter is, is het mogelijk dat je een naheffing krijgt. Gebruik je minder of is er een zachte winter, dan kan het zijn dat je geld terug krijgt.

Voor meer informatie over de servicekosten, zie hoofdstuk 3 van het huurreglement.

Kan ik een werkruimte delen met meerdere gebruikers?

Ja, in de meeste gevallen geven we toestemming om een werkruimte te delen met meerdere personen of bedrijfjes. Voorwaarde is wel dat alle gebruikers passen binnen de doelstelling van de stichting (d.w.z. dat ze werkzaam zijn binnen de creatieve sector).

We sluiten echter maar één huurovereenkomst af per werkruimte. Dus wanneer je met meerdere gebruikers een ruimte gaat huren dan wordt één persoon of bedrijf de hoofdhuurder en de andere gebruikers medehuurders. Sophies sluit de huurovereenkomst met de hoofdhuurder. De hoofdhuurder kan dan desgewenst met zijn/haar medehuurder(s) een onderhuurcontract afsluiten. De hoofdhuurder geeft wel de gegevens van zijn/haar medehuurders door aan Sophies.

Wanneer de hoofdhuurder vertrekt en (één van) de medehuurder(s) de huurovereenkomst over wil nemen, dan kan dat in de meeste gevallen. Lees meer over de voorwaarden hiervoor in hoofdstuk 2 van Sophies Huurreglement of neem contact met ons op.

 

BTW of géén BTW?

In diverse panden (o.a. Gruttersdijk, Vlampijpateliers, Spaarnestraat en Hooghiemstraplein) hebben wij gekozen voor BTW belaste verhuur. Wanneer je in één van deze panden wilt huren, moet je in principe beschikken over een BTW-nummer. Dit kun je aanvragen via de Kamer van Koophandel.

Er zijn echter enkele kunstenaars of creatieve ondernemers die géén BTW–boekhouding voeren of deels zijn vrijgesteld van BTW. Dat is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties:

- Sommige sectoren/activiteiten zijn vrijgesteld van BTW (zoals bijvoorbeeld: onderwijs en journalistiek. Zie hier voor een volledig overzicht van vrijgestelde sectoren). Wanneer je niet voor minstens 90% BTW belaste activiteiten uitvoert in je werkruimte, dan mogen we niet kiezen voor BTW belaste huur.

- Het kan ook zijn dat je zo weinig omzet genereert dat je valt onder de kleineondernemersregeling. In dat geval wil je geen BTW belaste huur omdat je dan niet langer gebruik kunt maken van deze regeling.

In de bovenstaande gevallen bieden we je de optie om te kiezen voor BTW onbelaste huur. Maar in dat geval brengen we wel een compensatie van 6% in rekening voor het feit dat wij de BTW over investeringen in het pand niet meer kunnen verrekenen. Je betaalt dan dus geen 21% BTW over de kale huur, maar de kale huur wordt wel 6% verhoogd. Over de servicekosten betaal je altijd BTW.

Huuropzeggingen Go To Top

Hoe kan ik de huur opzeggen?

Officieel moet je per aangetekende brief je huuropzegging versturen. Je mag dit ook per email doen, maar je opzegging wordt pas geldig wanneer je van ons een bevestiging van ontvangst van je mail hebt ontvangen. Krijg je geen reactie op je email waarin je de huur opzegt, controleer dan tijdig of we je mail wel hebben ontvangen. Houdt bij je huuropzegging rekening met je opzegtermijn.

Zie voor meer informatie over het opzeggen van je huur, hoofdstuk 2 van Sophies Huurreglement.

Wat is mijn opzegtermijn?

Je opzegtermijn is overeengekomen in je huurovereenkomst. Heb je je contract niet bij de hand, neem dan contact met ons op, dan kunnen we dit aan je doorgeven. Gewoonlijk is de opzegtermijn 2 maanden voor ateliers en 3 maanden voor werkruimtes voor creatieven. In de huurovereenkomst kan echter een andere termijn overeen zijn gekomen. Dit is dan de geldige opzegtermijn.

Een huuropzegging kan alleen plaats vinden tegen de eerste dag van de maand. Dus wanneer je een opzegtermijn hebt van 2 maanden en je stuurt ons een huuropzegging op 10 maart, dan vervallen je huurdersverplichtingen dus pas op 1 juni.

Wil je graag eerder uit je ruimte vertrekken? Laat ons dit dan weten, dan doen we ons best om zo snel mogelijk een nieuwe huurder te zoeken. Wanneer een nieuwe huurder al voor het einde van je opzegtermijn de ruimte wil betrekken, kan je huur eindigen op de dag voordat de nieuwe huurder de ruimte huurt.

Lees meer over huuropzeggingen in hoofdstuk 2 van Sophies Huurreglement

Wanneer krijg ik mijn borg terug?

In principe storten we je borg terug binnen een maand nadat je ruimte correct is opgeleverd, de eventuele meterstanden aan ons zijn doorgegeven en de sleutels bij ons zijn ingeleverd. Er zijn echter een aantal situaties waarin je je borg niet (geheel) terug krijgt, of niet (geheel) binnen de genoemde termijn terug krijgt:

  • Wanneer we een naheffing van je servicekosten verwachten houden we soms (een deel van) je borg achter totdat de servicekostenafrekening is opgemaakt. Hierover ontvang je schriftelijk bericht.
  • Wanneer we niet akkoord zijn met de oplevering, omdat er bijvoorbeeld nog spullen in je ruimte staan of er bijvoorbeeld defecten zijn geconstateerd die tijdens de huurperiode zijn ontstaan, dan kunnen we de kosten die we maken voor verwijdering of reparatie met je borg verrekenen. Ook wanneer er minder sleutels zijn ingeleverd dan je van ons hebt ontvangen, verrekenen we de kosten hiervan met je borg.
  • Wanneer je een huurachterstand hebt op het moment dat je de ruimte oplevert, dan wordt dit met de borg verrekend.

Lees meer over de correcte oplevering van je werkruimte in hoofdstuk 2 van Sophies Huurreglement.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te clicken. Je kunt ze ook afwijzen. Dan blijft de site gewoon werken (maar mogelijk niet optimaal).