Nieuwe inschrijfvoorwaarden

Vanaf 1 januari 2019

Inschrijfvoorwaarden

Om bij Stichting DePlaatsmaker (de nieuwe naam voor Stichting Sophia na de fusie met SWK030) voor een werkruimte in aanmerking te kunnen komen, dien je (of je organisatie) bij ons ingeschreven te zijn. Hieronder worden de daaraan verbonden voorwaarden toegelicht.

> Professionele kunstenaars, creatief ondernemers, kunstinstellingen, (ambachtelijke) makers en kunststudenten kunnen zich aanmelden bij DePlaatsmaker voor het huren van een werkruimte.

> Inschrijving is mogelijk wanneer je artistieke en/of creatieve werkzaamheden de hoofdactiviteit is die je een werkruimte wilt gaat uitvoeren.

> Inschrijven vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier. Om de inschrijving goed te kunnen beoordelen dient dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld te worden en de vereiste bijlagen (actueel CV, diploma’s, Uittreksel KvK, eventueel motivatiebrief e.d.) te worden aangeleverd.

> Na beoordeling wordt je inschrijving pas definitief na betaling van het inschrijfgeld van € 12,00 per jaar (Voor huidige hoofd- en medehuurders van Sophies Kunstprojecten vervalt deze voorwaarde gedurende 2019. Ook voor doorstromers binnen een pand vervalt deze voorwaarde).

Beoordelingen

Aan de hand van de verstrekte informatie op het inschrijfformulier en aangeleverde bijlagen beoordelen we:

> Of je werkzaamheden/activiteiten vallen binnen de doelstelling van onze stichting (artistieke en/of creatieve werkzaamheden)

> Of deze werkzaamheden/activiteiten professioneel worden uitgevoerd

> Of deze professionele creatieve en/of artistieke werkzaamheden de hoofdactiviteiten betreffen die je in de werkruimte plaats gaan vinden

> Onder welke categorie we je in kunnen schrijven (zie hieronder: inschrijvingscategorieën)

Inschrijvingen worden in principe binnen 2 weken beoordeeld. Het kan zijn dat we om aanvullende informatie vragen om tot een goede beoordeling te kunnen komen.

Individuele inschrijvingen

Bij individuele inschrijvingen (individuen, eenmanszaken, maar ook bijvoorbeeld een VOF) wegen we (op basis van bijvoorbeeld een actueel CV, diploma’s, uittreksel van de KvK, en eventueel een motivatiebrief of toelichting) de volgende zaken mee:

Opleiding en vaardigheden
o Ben je in het bezit van een diploma behaald aan een kunstopleiding, kunstvakopleiding of kunsttheoretische opleiding?*
o Heb je voor je werk relevante cursussen en/of materclasses gevolgd?
o Andere relevante gegevens omtrent je opleiding, ervaring en/of professionele ontwikkeling
Werkzaamheden en motivatie
o Recent afgeronde werkzaamheden/portfolio
o Huidige werkzaamheden/activiteiten
o Eventuele plannen voor toekomstige werkzaamheden en/of opdrachten
o Nevenactiviteiten, lidmaatschappen, samenwerkingen e.d.
o Beoogd gebruik van de werkruimte
Externe zichtbaarheid en waardering
o Recente tentoonstellingen, verkopen, presentaties, publicaties ed.
o Ontvangen prijzen, stipendia en/of subsidies
o Je website
o Recensies e.d.

Kunstinstellingen en organisaties

Bij inschrijvingen door culturele instellingen en organisaties (stichtingen, kunstenaarscollectieven, grotere creatieve ondernemingen ed.) wegen we (op basis van bijvoorbeeld publiciteitsmateriaal, activiteitenplannen en overige bijlagen) de volgende zaken mee:

Professionaliteit en creatieve/artistieke inhoud
o Recent afgeronde werkzaamheden, activiteiten, of programma
o Plannen voor toekomstige activiteiten, evenementen, programmering, samenwerkingen e.d.
o Eventueel CV’s deelnemende kunstenaars en/of medewerkers
Externe zichtbaarheid en waardering
o Website en/of ander publiciteitsmateriaal
o Ontvangen subsidies en/of overige financieringsmogelijkheden.
o Recensies e.d.

Inschrijvingscategorieën

A. Professionele autonome kunstenaars
Je hebt ten minste één van de autonome kunstdisciplines die aan een kunstopleiding* worden onderwezen afgerond en/of oefent deze kunstdiscipline professioneel uit.

B. Creatief ondernemers/toegepaste kunstenaars
Je hebt ten minste één van de niet-autonome kunstdisciplines die aan een erkende kustopleiding, kunstvakopleiding of kunsttheoretische opleiding* worden onderwezen afgerond en/of je bent professioneel werkzaam in de creatieve sector.

C. Ambachtelijke makers
Je bent ondernemer die ambachtelijke werkzaamheden uitoefent met een creatieve component, maar je behoort niet tot categorie A of B (bijvoorbeeld een vioolbouwer, een meubelmaker of een glasblazer).

D. Kunstinstellingen
Kunstinstellingen, culturele organisaties en kunstenaarscollectieven

E. Studenten en herintreders
> Studenten die aan een Hogeschool voor de Kunsten worden onderwezen en die dit door middel van een verklaring van het opleidingsinstituut kunnen aantonen.
> Je bent een autonome of toegepaste kunstenaar en wil na een loopbaanonderbreking opnieuw een beroepspraktijk opbouwen.
Deze kunstenaars en creatieven kunnen op basis van hun (opnieuw) opgebouwde beroepspraktijk in een later stadium in aanmerking komen voor indeling in de categorieën A of B.

* onder erkende kunstopleidingen verstaan we een kunstopleiding op HBO-niveau of één van de postdoctorale kunstopleidingen. Onder kunstvakopleidingen vallen de meeste kunst- of creatieve opleidingen op MBO-niveau (zoals bijvoorbeeld het Grafisch Lyceum, de Herman Brood Academie, Vakschool Schoonhoven e.d.). Onder een kunsttheoretische opleiding verstaan we een beperkt aantal universitaire studierichtingen, al dan niet met een praktische creatieve component (zoals bijvoorbeeld theaterwetenschappen, kunstgeschiedenis, bouwkunde, interaction design of industrieel ontwerp).

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te clicken. Je kunt ze ook afwijzen. Dan blijft de site gewoon werken (maar mogelijk niet optimaal).